S_12c7fbb75c1d6999e967c0dd320ac34a

EMAFTAL® PLUS 90

Kategoria produktu: alkidowe

niskoaromatyczna emalia alkidowa ogólnego stosowania, wysoki połysk - dotychczas jako EMAFTAL PREMIUM KOLOR jest emalią ogólnego stosowania na bazie żywicy alkidowej. Tworzy gładkie powłoki z połyskiem o wysokich walorach dekoracyjnych, odporne na działanie czynników atmosferycznych. Emalia nie zawiera szkodliwych dla zdrowia związków chromu i ołowiu.


Icon_open

Otwórz kartę techniczną     Icon_downloadZapisz kartę techniczną     Icon_foto Pobierz fotografię

S_0333821d42ba125dc68115369fb875b8

FTALOMAT 20

Kategoria produktu: alkidowe

niskoaromatyczna emalia alkidowa, mat jest emalią nawierzchniową na bazie żywicy alkidowej. Tworzy dekoracyjne, matowe powłoki odporne na działanie czynników atmosferycznych.


Icon_open

Otwórz kartę techniczną     Icon_downloadZapisz kartę techniczną     Icon_foto Pobierz fotografię

S_881e25765f30e7c35cbc4ef86cc101dc

KAPON SUPER

Kategoria produktu: nitrocelulozowe

lakier nitrocelulozowy podkładowy do drewna jest bezbarwnym lakierem na bazie nitrocelulozy. Substancje zawarte w wyrobie zabezpieczają drewno przed ciemnieniem powodowanym przez nawierzchniowe lakiery poliuretanowe.


Icon_open

Otwórz kartę techniczną     Icon_downloadZapisz kartę techniczną     Icon_foto Pobierz fotografię

S_5ffbef8cc8e5763c316864d0148f721c

LAKIER NITROCELULOZOWY PODKŁADOWY DO SZLIFOWANIA

Kategoria produktu: nitrocelulozowe

jest wyrobem produkowanym na bazie nitrocelulozy w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środka ułatwiającego szlifowanie. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, dobrze wypełniając pory drewna. Lakier doskonale się szlifuje w krótkim czasie po naniesieniu.


Icon_open

Otwórz kartę techniczną     Icon_downloadZapisz kartę techniczną     Icon_foto Pobierz fotografię

S_7a72fad5bd8d6aba7ad4feb6cf2ef933

MALUX®

Kategoria produktu: alkidowe

niskoaromatyczna, luksusowa emalia alkidowa ogólnego stosowania, wysoki połysk jest emalią opartą na bazie niskoaromatyczej żywicy alkidowej. Emalia zapewnia uzyskanie wysokiego efektu dekoracyjnego, tworząc gładkie powłoki o wysokim połysku odporne na działanie warunków atmosferycznych. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia związków chromu i ołowiu.


Icon_open

Otwórz kartę techniczną     Icon_downloadZapisz kartę techniczną     Icon_foto Pobierz fotografię

S_51e177e6a2d247ad242e1eec515cba3e

NITROLIT

Kategoria produktu: nitrocelulozowe

podkład celulozowy ogólnego stosowania jest nitrocelulozową farbą podkładową, charakteryzującą się doskonałą przyczepnością do podłoży drewnianych i metalowych oraz krótkim czasem schnięcia. NITROLIT tworzy gładkie, półmatowe powłoki dobrze wypełniające podłoże.


Icon_open

Otwórz kartę techniczną     Icon_downloadZapisz kartę techniczną     Icon_foto Pobierz fotografię

S_ae3e4c0490e5940a96c7442555b83731

PREMIUM AKRYL 2

Kategoria produktu: ściany i sufity

nowoczesna, wysokiej jakości dyspersyjna farba akrylowa do wymalowań wewnętrznych. Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd i zapewnia długotrwały efekt dekoracyjny.


Icon_open

Otwórz kartę techniczną     Icon_downloadZapisz kartę techniczną     Icon_foto Pobierz fotografię

S_aee84a3ef266c77306d17991a271c050

ROZCIEŃCZALNIKI RC-01 i RC-02 DO WYROBÓW CELULOZOWYCH

Kategoria produktu: rozcieńczalniki

są mieszaniną rozpuszczalników estrowych i alkoholowych oraz ketonów i węglowodorów aromatycznych. Mają postać bezbarwnej, jednorodnej cieczy, bez zmętnień i zawiesin. Podczas rozcieńczania nie powodują zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.


Icon_open

Otwórz kartę techniczną     Icon_downloadZapisz kartę techniczną     Icon_foto Pobierz fotografię