Rozcieńczalnik Do Wyrobów Poliuretanowych

Opis produktu

Produkt jest mieszaniną estru kwasu octowego i węglowodoru aromatycznego. Ma postać jednorodnej, bezbarwnej cieczy, bez zmętnień i zawiesin. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu.Produkt przeznaczony jest do rozcieńczania dwuskładnikowych lakierów poliuretanowych. Rozcieńczalnik należy dodawać do wyrobu lakierowego małymi porcjami stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od wymaganej lepkości roboczej wyrobu rozcieńczonego.

Kolorystyka

  • Bezbarwny

Dane techniczne

  • Stopień połysku: Neutralny
  • Wydajność: - zależy od wymaganej lepkości
  • Sposób aplikacji:

Zalety

  • Skuteczny w myciu narzędzi po użyciu
  • Nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.