Rozcieńczalnik Niskoaromatyczny Ind. Do Wyrobów Ftalowych i Alkidowych

Opis produktu

Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych i alkidowych.

Dane techniczne

  • Stopień połysku: Neutralny
  • Wydajność: -
  • Sposób aplikacji:

Zalety

  • • Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczonego